Školská rada

Školská rada

Zde najdete všechny potřebné informace a odkazy, které mají souvislost s činností Školské rady při Střední škole sociální péče a služeb Zábřeh. Pravomoci školské rady, náplň její práce a další detaily popisují §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon).

Zřizovací listinou č. j. KUOK 110517/2015 ze dne 21. ledna 2016 byla s účinností od 1. 2. 2016 zřízena nová školská rada ve složení: Jana Meixnerová, Jana Ženčuchová (Boháčová), Michal Miškanin, Aleš Malý, Mgr. Martin Žouželka, Ing. Lucie Maixnerová (Filipová), PaedDr. Karel Crhonek, Ing. Vítězslav Martykán, Mgr. Radomír Pavlík.

Seznam členů školské rady

Členové volení pedagogickými pracovníky školy:

Aleš Malý - vedoucí učitel odborného výcviku SŠSP a S Zábřeh

Mgr. Martin Žouželka - učitel SŠSP a S Zábřeh

Ing. Lucie Maixnerová - učitelka SŠSP a S Zábřeh

Členové volení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

Jana Meixnerová - operátorka, HDO, s. r. o.

Jana Ženčuchová - studentka SŠSP a S Zábřeh

Michal Miškanin - student SŠSP a S Zábřeh

Členové jmenovaní zřizovatelem:

 PaedDr. Karel Crhonek 

 Ing. Vítězslav Martykán 

 Mgr. Radomír Pavlík

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive