Kontakty

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh
příspěvková organizace
nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh

583 411 310 – sekretariát
606 085 729 – sekretariát
podatelna@ssspzabreh.cz

IČ: 00 409 014
Identifikátor právnické osoby: 600 018 067
ID datové schránky: 9n6fdhu

Součásti školy

STŘEDNÍ ŠKOLAIZO: 108 014 193nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh (dolní budova)
Bezručova 2a, 789 01 Zábřeh (horní budova)
583 411 310
583 551 462
DOMOV MLÁDEŽEIZO:110 017 439Komenského 15, 789 01 Zábřeh
ŠKOLNÍ JÍDELNAIZO: 110 017 447Komenského 15, 789 01 Zábřeh
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJNAIZO: 172 102 847nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh
Mgr. Stanislava Kubíčková
ředitelka školy
583 551 412, 602 105 571  reditel@ssspzabreh.cz
RNDr. Jiří Matějček
zástupce ředitele (učební obory a nástavbové studium)
583 551 419, 724 632 173  zastupce-tv@ssspzabreh.cz
Ing. Bronislava Urbánková
zástupce ředitele (odborný výcvik)
583 551 415, 724 632 176  urbankova.bronislava@ssspzabreh.cz
Mgr. Hana Růžičková
zástupce ředitele (studijní obory)
583 551 462, 724 024 515  zastupce@ssspzabreh.cz
Ing. Věra Dvořáčková
vedoucí ekonomického úseku
583 551 416  ekonom@ssspzabreh.cz
Mgr. Ludmila Chytilová
vedoucí domova mládeže
583 551 472, 583 551 406, 724 632 175  dm@ssspzabreh.cz
Milena Cejpková
vedoucí školní jídelny
583 551 473, 583 551 403, 725 571 032  cejpkova.milena@ssspzabreh.cz
Mgr. Bahounková Simona 583 551 464  bahounkova.simona@ssspzabreh.cz
Ing. Compelová Kurtová Janka 583 551 465  compelova.janka@ssspzabreh.cz
Mgr. Drlíková Táňa
speciální pedagog
583 551 421  drlikova.tana@ssspzabreh.cz
Mgr. Fňukalová Milana 583 551 465  fnukalova.milana@ssspzabreh.cz
Mgr. Hellerová Lenka 583 551 432  hellerova.lenka@ssspzabreh.cz
Ing. Huk Miroslav
pověřenec GDPR
583 551 426  huk.miroslav@ssspzabreh.cz
Mgr. Janků Markéta
speciální pedagog
583 551 464  janku.marketa@ssspzabreh.cz
Mgr. Kapl Antonín 583 551 426  kapl.antonin@ssspzabreh.cz
Mgr. Kolářová Helena 583 551 464  kolarova.helena@ssspzabreh.cz
Ing. Kolářová Martina 583 551 431  kolarova.martina@ssspzabreh.cz
Ing. Maixnerová Lucie 583 551 423  filipova.lucie@ssspzabreh.cz
Mgr. Myšková Hana 583 551 465  myskova.hana@ssspzabreh.cz
Mgr. Neuwirth Jiří 583 551 421  neuwirth.jiri@ssspzabreh.cz
Mgr. Novotná Dvořáková Hana 583 551 417  novotna-dvorakova.hana@ssspzabreh.cz
Ing. Pěničková Michaela 583 551 429  penickova.michaela@ssspzabreh.cz
Mgr. Pospíšilová Veronika 583 551 420  pospisilova.veronika@ssspzabreh.cz
Mgr. Pumprlová Zuzana 583 551 426  pumprlova.zuzana@ssspzabreh.cz
Mgr. Smékalová Jitka 583 551 465  smekalova.jitka@ssspzabreh.cz
Mgr. Staňková Eva
školní metodik prevence
583 551 465  stankova.eva@ssspzabreh.cz
Mgr. Stehlíková Renata 583 551 465  stehlikova.renata@ssspzabreh.cz
Ing. Suchomel Radek 583 551 464, 583 551 423  suchomel.radek@ssspzabreh.cz
Mgr. Šafářová Martina 583 551 464  safarova.martina@ssspzabreh.cz
Mgr. Štolc Zdeněk 583 551 465  stolc.zdenek@ssspzabreh.cz
Ing. Šváchová Helena 583 551 464  svachova.helena@ssspzabreh.cz
Švédová Zuzana 583 551 432  svedova.zuzana@ssspzabreh.cz
Ing. Táborská Stanislava 583 551 428  taborska.stanislava@ssspzabreh.cz
Tomášková Irena
výchovný poradce
583 551 429  tomaskova.irena@ssspzabreh.cz
Bc. Tomášek Zdenek 583 551 430  tomasek.zdenek@ssspzabreh.cz
Mgr. Trunečková Jana 583 551 464  truneckova.jana@ssspzabreh.cz
Mgr. Jana Žandová
výchovný poradce
583 551 465  zandova.jana@ssspzabreh.cz
Mgr. Martin Žouželka 583 551 464  zouzelka.martin@ssspzabreh.cz
Dzuriková Petra
vedoucí učitelka odborného výcviku
583 551 414, 601 367 312  dzurikova.petra@ssspzabreh.cz
Chmelař Jiří 583 551 491  chmelar.jiri@ssspzabreh.cz
Linhartová Lenka 583 551 434  linhartova.lenka@ssspzabreh.cz
Maixnerová Andrea 583 551 427  maixnerova.andrea@ssspzabreh.cz
Malý Aleš 583 551 414, 724 632 172  maly.ales@ssspzabreh.cz
Minářová Marie 583 551 434  minarova.marie@ssspzabreh.cz
Palla Jaroslav 583 551 491  palla.jaroslav@ssspzabreh.cz
Rýznarová Helena 583 551 434  ryznarova.helena@ssspzabreh.cz
Solníková Lenka 583 551 427  solnikova.lenka@ssspzabreh.cz
Šteiglová Simona 583 551 427  steiglova.simona@ssspzabreh.cz
Bc. Titzlová Jaroslava 583 551 434  titzlova.jaroslava@ssspzabreh.cz
Trhal Vladimír 583 551 481  trhal.vladimir@ssspzabreh.cz
Urban Jaromír 583 551 481  urban.jaromir@ssspzabreh.cz
Mgr. Ludmila Chytilová
vedoucí domova mládeže
583 551 472, 583 551 406, 724 632 175  dm@ssspzabreh.cz
Miroslav Matějka
vychovatel
583 551 471, 583 551 406
Ladislav Pigřím
vychovatel
583 551 471, 583 551 406
Milena Cejpková
vedoucí školní jídelny
583 551 473, 583 551 403, 725 571 032  cejpkova.milena@ssspzabreh.cz
Ing. Věra Dvořáčková
vedoucí ekonomického úseku
583 551 416  ekonom@ssspzabreh.cz
Sojáková Věra
sekretářka
583 551 410  sojakova.vera@ssspzabreh.cz
Grúzová Jana
mzdová účetní
583 551 411  gruzova.jana@ssspzabreh.cz
Krejčí Helena
účetní
583 551 413  krejci.helena@ssspzabreh.cz
Bc. Haberland Jaroslav
správce budov
770 166 210  haberland.jaroslav@ssspzabreh.cz
Cejpek Vlastimil
údržbář
725 486 464
Körner Filip
správce IT
583 551 424, 778 717 024  korner.filip@ssspzabreh.cz
nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive