Zpět na úvod Pro studenty a rodiče Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

  •  zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb
  •  spolupracuje se žáky, jejich zákonnými zástupci, učiteli, vychovateli DM a poradenskými zařízeními

 Hlavní oblasti činnosti:

  •          péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  •          péče o žáky nadané,
  •          opatření u neprospívajících žáků, žáků s výchovnými problémy,
  •          kariérové poradenství (studium VOŠ, VŠ, uplatnění na trhu práce),
  •          prevence a řešení rizikového chování.

Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště jsou dle individuální domluvy.

Kontakty na pracovníky ŠPP

                                                          RNDr. Jiří Matějček, spodní budova školy, matejcek.jiri@ssspzabreh.cz, 583 551 419

                                                         Mgr. Markéta Janků, horní budova školy, janku.marketa@ssspzabreh.cz, 583 551 464

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive