Zpět na úvod Pro uchazeče Zemědělec - farmář

41-51-H/01 Zemědělec - farmář

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky. Dobrý zdravotní stav. Určeno pro chlapce i dívky.

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny T, B a C (po úspěšném složení zkoušky). Obor je podporovaný Olomouckým krajem formou stipendia.

Absolvent se zaměřením CHOVATEL ovládá:

 • technologické činnosti při chovu hospodářských zvířat  (krmení, ošetřování a chov, vedení stájové evidence, ...)
 • provádí porod a poporodní ošetřování narozených zvířat
 • základní manuální práce v rostlinné výrobě, pečuje o pastevní porosty a organizuje pastvu
 • uskladňování a konzervování produktů živočišné výroby, zeleniny a ovoce
 • chov a ošetřování koní, ovládá základy jezdectví
 • dojení a ošetřování mléka po nadojení

Absolvent se zaměřením MECHANIZÁTOR ovládá:

 • technologické činnosti při pěstování rostlin pomocí mechanizace (zpracování půdy, hnojení, setí a sázení, ošetřování během vegetace, sklizeň, přeprava materiálu, ...)
 • chov zvířat, umí krmit, ošetřovat a dojit
 • základní opravy zemědělské techniky, včetně svařování
 • obsluhu a seřizování techniky

Uplatnění absolventa:

 • pracovník v zemědělství v pozici zaměstnance
 • po získání praxe je připraven i na soukromé podnikání v zemědělství, např. na rodinných farmách nebo v agroturistice
 • po absolvování závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do nástavbového studia k získání maturitní zkoušky na stejné škole

V průběhu studia mohou žáci dále získat:

 • za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna
 • oprávnění na samojízdné stroje (sklízecí mlátičky, řezačky)

Čtrnáctidenní cyklus, v jednom týdnu žáci absolvují teoretickou výuku ve škole, ve druhém odborný výcvik, který probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1
Cizí jazyk (ANJ) 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 - -
Chemie 1 - -
Ekologie a biologie 2 - -
Matematika 1 1 2
Literárně estetická výchova 1 1 1
Tělěsná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomika - 1 1
Pěstování rostlin 1,5 1,5 1
Pastvinářství - 1 -
Chov zvířat 1 2,5 2
Chov koní  - 1 -
Základy strojnictví 0,5 - -
Mechanizace zemědělství  - 2 1
Motorová vozidla 2 - 2
Odborný výcvik 15 15 15
Odborné předměty - mechanizátor      
Technologie oprav - - 1
Motorová vozidla - - 0,5
Odborné předměty - chovatel      
Speciální zootechnika - - 1
Jezdectví - - 0,5

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive