41-52-H/01 Zahradník

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky. Dobrý zdravotní stav. Vzdělávací program je určen pro dívky a chlapce

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Obor je podporovaný Olomouckým krajem formou stipendia.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

 • ovládá základní technologické postupy při pěstování hlavních druhů ovoce, zeleniny, květin
 • váže a aranžuje květiny a zahradnické produkty, volný prostor v interiérech, na výstavách
 • navrhuje a udržuje sadovnické úpravy a zahradní stavby
 • provádí řez a tvarování ovocných a okrasných dřevin
 • ošetřuje rostliny proti chorobám a škůdcům, řídí výživu a hnojení rostlin
 • nakupuje suroviny a materiály, zvládá obchodní evidenci o příjmu, skladování, úpravě a prodeji produktů, kalkuluje ceny produktů zahradnické výroby

Uplatnění absolventa

 • množení a pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě zahrad i veřejné zeleně
 • ve vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech
 • pracovník při zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice
 • po absolvování závěrečných zkoušek se mohou absolventi ucházet o přijetí k nástavbovému studiu pro získání maturitní zkoušky na stejné škole
 • po nezbytné praxi je připraven na soukromé podnikání v zahradnictví

Čtrnáctidenní cyklus, v jednom týdnu žáci absolvují teoretickou výuku ve škole, ve druhém odborný výcvik, který výcvik probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy, v okolních zahradnických podnicích a na smluvních pracovištích sociálních partnerů.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1
Cizí jazyk (ANJ) 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 - -
Chemie 1 - -
Ekologie a biologie 2 - -
Matematika 1 1 2
Literárně estetická výchova 1 1 1
Tělěsná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomika - 1 1
Základy zahradnické výroby 2 - -
Zahradnické stroje a zařízení  1 - -
Zelinářství - 2 1
Květinářství 1 1,5 2
Ovocnictví  - 1,5 1
Floristika a prodej - 2 -
Sadovnictví 1 1,5 2
Odborný výcvik 15 15 15
Volitelné předměty      
Seminář z floristiky - - 1
Seminář z okrasného zahradnictví  - - 1

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive