41-52-E/01 Zahradnické práce

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. Vzdělávací program je určen pro dívky a chlapce.

Zaměření: Aranžérské a zahradnické práce

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. U tohoto oboru převažuje praktické vyučování nad teoretickým a nevyučuje se cizí jazyk.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • vykonává jednoduché práce v květinářské výrobě a při zakládání i údržbě zeleně
  • provádí zpracování půdy, odborné práce při výsevu, výsadbě, pěstování a expedici květin a okrasných dřevin
  • provádí zakládání a údržbu okrasné zeleně v zahradách i parcích
  • zvládá vazačské práce (aranžování misek, košů, vázání svatebních, dárkových a smutečních kytic, věnců a příležitostných vazeb)
  • umí pěstovat a ošetřovat květiny, sklízet a třídit pěstované rostliny

Uplatnění absolventa

  • pracovník ve všech zahradnických firmách při množení a pěstování květin i okrasných dřevin
  • pracovník v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech
  • pracovník při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně

V průběhu studia mohou žáci dále získat:

  • za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna

Čtrnáctidenní cyklus, z něhož ve 4 dnech žáci absolvují teoretickou výuku ve škole a v 6 dnech odborný výcvik na odborných pracovištích. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna.

V 1. ročníku lyžařský kurz, ve 2. roč. cykloturistický kurz.

Teoretická výuka probíhá v budově školy, která je náležitě vybavená pomůckami, dataprojektory a počítači s možností připojení k internetu.

Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů. Výuka na smluvních pracovištích probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku a zkušených pracovníků těchto firem.

Učební plán

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

za týden

celkem

Český jazyk

1

1

1

3

96

Občanská nauka

1

1

1

3

96

Matematika

1

1

1

3

96

Literárně estetická výchova

 1

 

 

1

33

Tělesná výchova

2

2

2

6

192

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

96

 

 

 

 

 

 

Celkem všeobecně vzdělávací předměty

7

6

6

19

609

 

 

 

 

 

 

Základy botaniky

2

 

 

2

66

Základy zahradnické výroby

2

 

 

2

66

Kreslení a modelování

1

 

 

1

33

Vazačství a aranžování

 

2

2

4

126

Květinářství

 

3

3 

6

189

Sadovnictví

1

2

2

5

159

 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik

18

19,5

19,5

57

1824

 

 

 

 

 

 

Celkem odborné předměty

24

26,5

26,5

77

2463

Celkem teorie

13

13

13

39

 

Celkem

31

32,5

32,5

96

3072

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive