Zpět na úvod Pro uchazeče Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. Vzdělávací program je určen pro dívky a chlapce.

Zaměření: Kuchařské a číšnické práce

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. U tohoto oboru převažuje praktické vyučování nad teoretickým a nevyučuje se cizí jazyk.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • vykonává jednoduché práce při výrobě a podávání jídel
  • připravuje a ošetřuje základní druhy surovin a potravin určených pro přípravu jídel
  • zvládá přípravu jednoduchých jídel teplé i studené kuchyně, moučníků, teplých i studených nápojů, příloh a doplňků, výdej pokrmů, jednoduchou obsluhu, ošetření nádobí a základní úklidové práce.

Uplatnění absolventa

  • pracovník ve všech zařízeních poskytujících stravovací a ubytovací služby

V průběhu studia mohou žáci dále získat:

  • za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna
  • možnost získání certifikátů na základě absolvování kurzů:
            - barmanský
            - baristický (kurz přípravy kávy)
  • finanční zvýhodnění k získání řidičského průkazu skupiny B

Čtrnáctidenní cyklus, z něhož ve 4 dnech žáci absolvují teoretickou výuku ve škole a v 6 dnech odborný výcvik na odborných pracovištích. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna.

V 1. ročníku lyžařský kurz, ve 2. roč. cykloturistický kurz.

Hlavní důraz je kladen na odborný výcvik. Teoretická výuka probíhá v budově školy, která je náležitě vybavená pomůckami, dataprojektory a počítači s možností připojení k internetu.

Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů. Výuka na smluvních pracovištích probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku a zkušených pracovníků těchto firem.

Učební plán

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

za týden

celkem

Český jazyk

1

1

1

3

96

Občanská nauka

1

1

1

3

96

Matematika

1

1

1

3

96

Literárně estetická výchova

 1

 

 

1

33

Tělesná výchova

2

2

2

6

192

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

96

 

 

 

 

 

 

Celkem všeobecně vzdělávací předměty

7

6

6

19

609

 

 

 

 

 

 

Technologie

3

3

2

8

258

Potraviny a výživa

 2

1

2

5

159

Zařízení závodu

1

 1

 

2

66

Stolničení

 

1

1

2

63

Hospodářské výpočty

 

1

2

3

93

Společenská výchova

 1

 

 

1

33

 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik

18

19,5

19,5

57

1824

 

 

 

 

 

 

Celkem odborné předměty

25

26,5

26,5

78

2496

Celkem teorie

14

13

13

40

1281

Celkem

32

32,5

32,5

97

3105

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive