75-41-M/01 Sociální činnost

Základní informace

Délka vzdělávání: 4 roky
Forma vzdělávání: dálkové
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, absolventi získávají odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách
Podmínky pro přijetí: Úspěšné dosažení základního vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je třeba posudku lékaře.

Zaměření: Sociálně správní činnost

Střední odborné vzdělání, které připravuje absolventy pro výkon profese pracovník v sociálních službách. Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou připraveni pracovat s klienty v sociálních zařízeních, vyznají se v základních principech sociální politiky státu, v organizaci a řízení sociálního zabezpečení, mají přehled o aktuálním systému státní sociální podpory a o podmínkách nároku na ni, prošli přípravou adekvátní a citlivé komunikace s klienty v tíživé sociální situaci. Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické a administrativní činnosti v různých typech zařízení, mají vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Uplatnění absolventa

  • Absolventi oboru se mohou uplatnit především jako pracovníci:
  • správy sociálního zabezpečení
  • zprostředkovávající práci
  • specialisté dávek na úřadech práce
  • sociálních zařízení poskytujících pomoc v tíživé sociální situaci
  • vykonávající administrativní a ekonomické činnosti

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a oborech vysokých škol nabízejících další rozvíjení v oblasti sociální práce, veřejné správy, sociálně správní, sociálně právní, ekonomicko-správní, v právu sociálního zabezpečení apod.

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive