75-41-M/01 Sociální činnost

Základní informace

Délka vzdělávání: 4 roky
Forma vzdělávání: dálkové
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, absolventi získávají odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách
Podmínky pro přijetí: Úspěšné dosažení základního vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je třeba posudku lékaře.

Výuka probíhá každé pondělí od 12:30 do 18:30 hodin.

Zaměření: Sociálně správní činnost

Střední odborné vzdělání, které připravuje absolventy pro výkon profese pracovník v sociálních službách. Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou připraveni pracovat s klienty v sociálních zařízeních, vyznají se v základních principech sociální politiky státu, v organizaci a řízení sociálního zabezpečení, mají přehled o aktuálním systému státní sociální podpory a o podmínkách nároku na ni, prošli přípravou adekvátní a citlivé komunikace s klienty v tíživé sociální situaci. Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické a administrativní činnosti v různých typech zařízení, mají vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Uplatnění absolventa

  • Absolventi oboru se mohou uplatnit především jako pracovníci:
  • správy sociálního zabezpečení
  • zprostředkovávající práci
  • specialisté dávek na úřadech práce
  • sociálních zařízení poskytujících pomoc v tíživé sociální situaci
  • vykonávající administrativní a ekonomické činnosti

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a oborech vysokých škol nabízejících další rozvíjení v oblasti sociální práce, veřejné správy, sociálně správní, sociálně právní, ekonomicko-správní, v právu sociálního zabezpečení apod.

Učební plán

Sociální činnost (dálková forma)

 

 

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a komunikace

30

15

15

30

90

Cizí jazyk

30

30

30

30

120

Dějepis

 

15

 

 

15

Základy společenských věd

 

15

 

 

15

Základy přírodních věd

15

 

 

 

15

Biologie a ekologie

 

15

 

 

15

Matematika

15

15

15

15

60

Literatura a dějiny umění

 

15

15

15

45

Informační

a komunikační technologie

15

15

 

 

30

Ekonomika

15

 

 

 

15

Písemná a elektronická komunikace

15

 

 

 

15

Sociální péče

30

15

15

30

90

Zdravotní nauky

 

15

 

 

15

Pedagogika a psychologie

 

 

30

30

60

Speciální pedagogika a humanitární výchova

 

 

30

30

60

Volný čas klienta

 

 

30

15

45

Výtvarné činnosti

s metodikou

15

15

 

 

30

Hudební činnosti

s metodikou

15

15

 

 

30

Osobnostní výchova

15

15

 

 

30

Pečovatelství

 

 

30

15

45

Celkem

210

210

210

210

840

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive