Zpět na úvod Pro uchazeče Sociálně správní činnost

75-41-M/01 Sociálně správní činnost

Základní informace

Délka vzdělávání: čtyřleté
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky pro přijetí: Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce. Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné ukončení základního vzdělávání.

Střední odborné vzdělání, které připravuje absolventy pro výkon profese pracovník v sociálních službách. Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou připraveni pracovat s klienty v sociálních zařízeních, vyznají se v základních principech sociální politiky státu, v organizaci a řízení sociálního zabezpečení, mají přehled o aktuálním systému státní sociální podpory a o podmínkách nároku na ni, prošli přípravou adekvátní a citlivé komunikace s klienty v tíživé sociální situaci. Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické a administrativní činnosti v různých typech zařízení, mají vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru se mohou uplatnit především jako pracovníci:

  • správy sociálního zabezpečení
  • zprostředkovávající práci
  • specialisté dávek na úřadech práce
  • sociálních zařízení poskytujících pomoc v tíživé sociální situaci
  • vykonávající administrativní a ekonomické činnosti

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a oborech vysokých škol nabízejících další rozvíjení v oblasti sociální práce, veřejné správy, sociálně správní, sociálně právní, ekonomicko-správní, v právu sociálního zabezpečení apod.

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník​

4. ročník

Český jazyk a komunikace

2

2

2

2

Cizí jazyk I. (ANJ)

3

3

2

2

Cizí jazyk II. (NEJ/RUJ)

2

2

2

1

jepis

2

-

-

-

Základy společenských věd

-

-

1

2

Základy přírodních věd

2

-

-

-

Biologie a ekologie

2

-

-

-

Matematika

2

2

2

2

Literatura a dějiny umění

2

2

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelná matematika / Volitelný cizí jazyk

-

-

2

2

Informační a komunikační technologie

2

2

2

1

Písemná a elektronická komunikace

2

1

-

-

Ekonomika

-

2

2

2

Účetnictví

-

1

2

2

Praktické činnosti

2

2

-

-

Sociální péče

3

2

2

2

Sociální politika

-

-

-

2

Sociální zabezpečení

-

-

1

2

Právo

-

2

2

3

Pedagogika a psychologie

-

3

2

2

Speciální pedagogika

2

1

1

-

Volný čas klienta

-

1

2

-

Odborná praxe

-

-

2

2

Osobnostní výchova

2

2

-

-


Součástí studia je třítydenní souvislá praxe, kterou konají studenti 1. až 3. ročníku u sociálních partnerů školy. 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive