Zpět na úvod Pro uchazeče Podnikání - dálkové

64-41-L/51 Podnikání - dálkové

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky, dálková forma studia
Forma vzdělávání: dálková
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky pro přijetí: Získání středního vzdělání s výučním listem. Studium je určeno pro absolventy SOU a pro žáky 3. ročníků SOU, kteří získají do 1. září příslušného roku výuční list.

Výuka probíhá každé pondělí od 12:30 do 18:30 hodin.

Dálkové studium je tříleté, ukončené maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí je získání středního vzdělání s výučním listem. Studium je určeno pro dřívější absolventy střední školy a pro současné žáky 3. ročníků, kteří již konali nebo budou nejpozději v červnu konat závěrečné zkoušky.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • zvládá podnikatelské aktivity
  • aplikuje poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku
  • pomocí výpočetní techniky, písemné a elektronické komunikace pracuje s informacemi
  • ovládá techniky projektového řízení.

Uplatnění absolventa

  • organizační a provozní funkce na úrovni středního managementu
  • ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku
  • samostatné podnikání
  • další studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách

Učební plán dálkové formy studia - počet hodin za rok

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk  10 10 30
Literárně estetická výchova 20 20 30
Cizí jazyk 30 30 30
Základy společenských věd - 30 -
Dějepis 30 - -
Hospodářský zeměpis 10 - -
Matematika 30 30 30
Ekologie 10 - -
Ekonomika - 30 20
Právo 10 20 -
Marketing a management 20 10 -
Účetnictví - 20 30
Písemná a elektronická komunikace 30 - -
Psychologie 10 - -
Fiktivní firma (učební praxe) - 10 10
Seminář z matematiky - - 30

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive