64-41-L/51 Podnikání

Základní informace

Délka vzdělávání: 2 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky pro přijetí: Získání středního vzdělání s výučním listem. Studium je určeno pro absolventy SOU a pro žáky 3. ročníků SOU, kteří získají do 1. září příslušného roku výuční list.

Denní studium je dvouleté, ukončené maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí je získání středního vzdělání s výučním listem. Studium je určeno pro dřívější absolventy střední školy a pro současné žáky 3. ročníků, kteří již konali nebo budou nejpozději v červnu konat závěrečné zkoušky.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • zvládá podnikatelské aktivity
  • aplikuje poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku
  • pomocí výpočetní techniky, písemné a elektronické komunikace pracuje s informacemi
  • ovládá techniky projektového řízení.

Uplatnění absolventa

  • organizační a provozní funkce na úrovni středního managementu
  • ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku
  • samostatné podnikání
  • další studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách

V denní formě probíhá výuka 5 dní v týdnu.

Učební plán denní formy studia - počet hodin týdně

Předmět 1. ročník 2. ročník
Český jazyk 2 2
Literárně estetická výchova 2 3
Cizí jazyk (ANJ) 4 4
Základy společenských věd 1 1
Dějepis 1 1
Hospodářský zeměpis 1 -
Matematika 5 4
Tělesná výchova 2 2
Ekologie 1 -
Ekonomika 3 2
Právo 1 2
Management a marketing 2 1
Účetnictví 3 4
Písemná elektronická komunikace 2 2
Psychologie 1 -
Fiktivní firma (učební praxe) 1 1
Volitelný seminář (ANJ/matematika) - 3

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive