Zpět na úvod Pro uchazeče Opravářské práce

41-55-E/01 Opravářské práce

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. Vzdělávací program je určen pro chlapce.

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. U tohoto oboru převažuje praktické vyučování nad teoretickým a nevyučuje se cizí jazyk.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • vykonává jednoduché práce při údržbě a opravách zemědělské techniky
  • ovládá operace ručního a strojního obrábění a tepelného zpracování kovů
  • provádí údržbu, seřizování a opravy silničních motorových vozidel, zemědělských strojů a mechanizace používané v zemědělství
  • součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny T (po úspěšném složení závěrečné zkoušky)

Uplatnění absolventa

  • pracovník v dělnických povoláních ve všech zemědělských firmách a v podnicích služeb pro zemědělství v pracovních činnostech zaměřených na opravářské práce

V průběhu studia mohou žáci dále získat:

  • za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna
  • finanční zvýhodnění k získání řidičského průkazu skupin B a C

Čtrnáctidenní cyklus, z něhož ve 4 dnech žáci absolvují teoretickou výuku ve škole a v 6 dnech odborný výcvik na odborných pracovištích. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna. V 1. ročníku lyžařský kurz, ve 2. roč. cykloturistický kurz.

Hlavní důraz je kladen na odborný výcvik. Teoretická výuka probíhá v budově školy, která je náležitě vybavená pomůckami, dataprojektory a počítači s možností připojení k internetu.

Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů. Výuka na smluvních pracovištích probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku a zkušených pracovníků těchto firem.

Učební plán

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

za týden

celkem

Český jazyk

1

1

1

3

96

Občanská nauka

1

1

1

3

96

Matematika

1

1

1

3

96

Literárně estetická výchova

 1

 

 

1

33

Tělesná výchova

2

2

2

6

192

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

96

 

 

 

 

 

 

Celkem všeobecně vzdělávací předměty

7

6

6

19

609

 

 

 

 

 

 

Základy strojnictví

2

 

 

2

66

Odborné kreslení

1

 

 

1

33

Stroje a zařízení

1

2

2

5

159

Technologie oprav

2

2

3

7

222

Motorová vozidla

 

3

 

3

99

Technologie zemědělské výroby

 

 

2

2

60

 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik

18

19,5

19,5

57

1824

 

 

 

 

 

 

Celkem odborné předměty

24

26,5

26,5

77

2463

Celkem teorie

13

13

13

39

 

Celkem

31

32,5

32,5

96

3072

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive