Zpět na úvod Pro uchazeče Kuchař - číšník

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky, denní forma studia
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky. Dobrý zdravotní stav. Určeno pro chlapce i dívky.

Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

 

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • zná klasické i nové suroviny a potraviny k výrobě pokrmů a technologii přípravy pokrmů a nápojů
  • připravuje pokrmy české kuchyně, pokrmy cizích kuchyní, racionální výživy a dietního stravování
  • uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích
  • aktivně ovládá pravidla a techniku obsluhy a vykonává obchodně-provozní aktivity
  • zvládá složitou i banketní obsluhu, připravuje míchané nápoje, pokrmy speciálního charakteru

Uplatnění absolventa

  • ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance
  • po získání praxe je připraven na soukromé podnikání v pohostinství
  • po absolvování závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou vyučované na stejné škole

V průběhu studia mohou žáci dále získat:

  • za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna
  • možnost získání certifikátů na základě absolvování kurzů: 
             - barmanský
             - baristický (kurz přípravy kávy)

Čtrnáctidenní cyklus, v jednom týdnu žáci absolvují teoretickou výuku ve škole, ve druhém odborný výcvik, který probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník​
Český jazyk 1 1 1
Cizí jazyk (ANJ) 3 2 2
Cizí jazyk (NEJ/RUJ) 1 1 1
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 - -
Chemie 1 - -
Ekologie a biologie 2 - -
Matematika 1 1 2
Literárně estetická výchova - 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomika 1 1 1
Povinné odborné předměty      
Technologie 2 2 2,5
Speciální technologie - - 1
Zařízení provozoven 0,5 - -
Potraviny a výživa 1 1 1
Stolničení 1 1 1
Hotelový a restaurační provoz - 1 -
Společenská výchova 1 - -
Odborný výcvik   15   17,5 17,5

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive