Suplování:   Pondělí 2.3.2020

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Janků Markéta

-

-

-

-

-

Stn

Stn

-

-

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Staňková Eva

5.hod

supl. (Jan)

PEČ

3.M (1)

(32)

 
 

6.hod

supl. (Jan)

PEČ

3.M (1)

(32)

 

Změny v rozvrzích tříd:

3.M

5.hod

PEČ

1

(32)

supluje

Staňková Eva

(Jan)

 

6.hod

PEČ

1

(32)

supluje

Staňková Eva

(Jan)

 

 

Suplování:   Úterý 3.3.2020

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.S

           

KvS

KvS

KvS

       

1.V

           

KvS

KvS

KvS

       

2.S

           

KvS

KvS

KvS

       

2.V

           

KvS

KvS

KvS

       

3.S

           

KvS

KvS

KvS

       

3.V

           

KvS

KvS

KvS

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Janků Markéta

-

<>

..

Stn

-

..

-

-

-

       

Kapl Antonín

..

                       

Kolářová Helena

     

-

-

..

             

Kolářová Helena

           

-

..

..

       

Krejčí Hana

           

-

..

..

       

Staňková Eva

           

..

-

>>

       

Stehlíková Renata

           

-

..

-

       

Šváchová Helena

           

-

-

..

       

Žouželka Martin

     

-

..

..

-

..

..

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Růžičková Hana

3.hod

navíc

LDU

4.V

(31)

 
 

3.hod

odpadá

ČJK

4.V

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

DEJ

1.V

 

zrušeno

Bahounková Simona

5.hod

odpadá

PPS

2.V

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

VCM

1.V (2)

 

kult. nebo sport. akce

Compelová Kurtová Janka

8.hod

odpadá

ICT

2.S

 

kult. nebo sport. akce

 

9.hod

odpadá

ICT

1.S (2)

 

zrušeno

Fňukalová Milana

5.hod

odpadá

NEJ

3.V (NSV)+

 

zrušeno

 

6.hod

přesun <<

NEJ

4.S (SV)+

(28)

z 9.hod

 

6.hod

odpadá

RUJ

3.S (S)

 

kult. nebo sport. akce

 

9.hod

přesun >>

NEJ

4.V (SV)+

 

na 6.hod

Myšková Hana

8.hod

odpadá

ANJ

3.V

 

kult. nebo sport. akce

Smékalová Jitka

7.hod

odpadá

ANJ

2.V (2)

 

kult. nebo sport. akce

Staňková Eva

1.hod

výměna <<

SOP

4.V

(29)

z 6.3. 4.hod

 

3.hod

supl. (Jan)

PEČ

3.V (N)

(32)

 
 

5.hod

odpadá

PEČ

3.V (R)

 

zrušeno

Stehlíková Renata

3.hod

přesun >>

ČJK

2.V

 

na 4.hod

 

4.hod

přesun <<

ČJK

2.V

(13)

z 3.hod

Šafářová Martina

3.hod

přesun <<

SOP

2.V

(21)

z 5.3. 8.hod

 

5.hod

odpadá

SPG

2.S

 

zrušeno

Štolc Zdeněk

2.hod

přesun <<

MAT

1.S

(22)

z 6.hod

 

5.hod

přesun <<

MAT

4.V

(22)

z 4.3. 4.hod

 

6.hod

přesun >>

MAT

1.S

 

na 2.hod

Šváchová Helena

2.hod

změna

EKO

3.V

(31)

 

Trunečková Jana

5.hod

navíc

ČJK

4.S

(12)

 
 

6.hod

odpadá

HCM

3.V (N)

 

kult. nebo sport. akce

Žandová Jana

7.hod

přesun >>

SPHV

4.V

 

na 4.3. 4.hod

 

8.hod

odpadá

TEV

2.V (2)

 

kult. nebo sport. akce

 

9.hod

odpadá

TEV

1.S (1)

 

zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

1.S

2.hod

MAT

 

(22)

přesun <<

Štolc Zdeněk

z 6.hod

 

2.hod

SPG

   

odpadá

 

(Jan)

 

5.hod

BEK

   

odpadá

 

(Kol)

 

9.hod

ICT

2

 

odpadá

 

(Krt)

 

9.hod

TEV

1

 

odpadá

 

(Žan)

 

6.- 8. hod kult. nebo sport. akce

1.V

5.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Růž)

 

6.- 8. hod kult. nebo sport. akce

2.S

5.hod

SPG

   

odpadá

 

(Šaf)

 

6.- 8. hod kult. nebo sport. akce

2.V

3.hod

SOP

 

(21)

přesun <<

Šafářová Martina

z 5.3. (Čt) 8.hod

 

3.hod

ČJK

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

4.hod

ČJK

 

(13)

přesun <<

Stehlíková Renata

z 3.hod

 

4.hod

VCK

   

odpadá

 

(Žou)

 

5.hod

PPS

   

odpadá

 

(Bah)

 

6.- 8. hod kult. nebo sport. akce

3.S

5.hod

NEJ

NSV

 

odpadá

 

(Fňu)

 

6.- 8. hod kult. nebo sport. akce

3.V

2.hod

EKO

 

(31)

změna

Šváchová Helena

 
 

3.hod

PEČ

N

(32)

supluje

Staňková Eva

(Jan)

 

5.hod

NEJ

NSV

 

odpadá

 

(Fňu)

 

5.hod

PEČ

R

 

odpadá

 

(Stn)

 

6.- 8. hod kult. nebo sport. akce

4.S

5.hod

ČJK

 

(12)

navíc

Trunečková Jana

 
 

5.hod

PPS

   

odpadá

 

(Jan)

 

6.hod

NEJ

SV

(28)

přesun <<

Fňukalová Milana

z 9.hod

 

9.hod

NEJ

SV

 

přesun >>

 

na 6.hod

4.V

1.hod

SOP

 

(29)

výměna <<

Staňková Eva

z 6.3. (Pá) 4.hod

 

1.hod

ZSV

   

výměna >>

 

na 6.3. (Pá) 4.hod

 

3.hod

LDU

 

(31)

navíc

Růžičková Hana

 
 

3.hod

ČJK

   

odpadá

 

(Růž)

 

5.hod

MAT

 

(22)

přesun <<

Štolc Zdeněk

z 4.3. (St) 4.hod

 

5.hod

VCK

   

odpadá

 

(Žou)

 

6.hod

NEJ

SV

(28)

přesun <<

Fňukalová Milana

z 9.hod

 

7.hod

SPHV

   

přesun >>

 

na 4.3. (St) 4.hod

 

8.hod

SOP

   

přesun >>

 

na 4.3. (St) 3.hod

 

9.hod

NEJ

SV

 

přesun >>

 

na 6.hod

 

 

Suplování:   Středa 4.3.2020

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Huk Miroslav

     

-

-

..

-

           

Janků Markéta

-

-

-

..

Tru

-

-

-

-

       

Štolc Zdeněk

   

-

-

>>

-

-

           

Žouželka Martin

         

..

>>

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Smékalová Jitka

3.hod

změna

ANJ

4.S

(28)

 

Staňková Eva

3.hod

přesun <<

SOP

4.V

(29)

z 3.3. 8.hod

Šafářová Martina

5.hod

přesun <<

SZA

3.S

(32)

z 6.3. 3.hod

Trunečková Jana

4.hod

supl. (Jan)

PEČ

3.V (N)

(32)

 

Žandová Jana

4.hod

přesun <<

SPHV

4.V

(22)

z 3.3. 7.hod

Změny v rozvrzích tříd:

3.S

5.hod

SZA

 

(32)

přesun <<

Šafářová Martina

z 6.3. (Pá) 3.hod

 

5.hod

SPG

   

odpadá

 

(Žou)

3.V

4.hod

PEČ

N

(32)

supluje

Trunečková Jana

(Jan)

4.S

3.hod

ANJ

 

(28)

změna

Smékalová Jitka

 

4.V

3.hod

SOP

 

(29)

přesun <<

Staňková Eva

z 3.3. (Út) 8.hod

 

3.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Jan)

 

4.hod

SPHV

 

(22)

přesun <<

Žandová Jana

z 3.3. (Út) 7.hod

 

4.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 3.3. (Út) 5.hod

 

6.hod

VCK

   

přesun >>

 

na 5.3. (Čt) 5.hod

 

 

Suplování:   Čtvrtek 5.3.2020

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.S

 

PRX

PRX

PRX

PRX

PRX

             

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Maixnerová Lucie

 

<>

<>

<>

-

               

Janků Markéta

-

-

-

-

-

-

..

..

..

       

Kapl Antonín

     

-

<>

<>

-

-

         

Krejčí Hana

     

-

-

               

Staňková Eva

 

..

..

Žan

Žan

..

             

Žandová Jana

 

-

-

                   

Změny v rozvrzích učitelů:

Růžičková Hana

6.hod

přesun <<

DEJ

2.V

(31)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

DEJ

2.V

 

na 6.hod

Kolářová Helena

1.hod

přesun <<

TEV

4.V

(36)

z 7.hod

 

6.hod

přesun <<

TEV

4.S

(35)

z 8.hod

 

7.hod

přesun >>

TEV

4.V

 

na 1.hod

 

8.hod

přesun >>

TEV

4.S

 

na 6.hod

Krejčí Hana

5.hod

odpadá

PEK

1.S (1)

 

Odborná praxe

Stehlíková Renata

1.hod

přesun >>

PRČ

4.V

 

na 6.hod

 

6.hod

přesun <<

PRČ

4.V

(11)

z 1.hod

Šafářová Martina

5.hod

změna

SZA

4.S

(29)

 
 

8.hod

přesun >>

SOP

2.V

 

na 3.3. 3.hod

Žandová Jana

3.hod

supl. (Stn)

OSV

2.V (1)

(15)

 
 

4.hod

supl. (Stn)

OSV

2.V (1)

(15)

 
 

4.hod

odpadá

TEV

1.S (1)

 

Odborná praxe

Žouželka Martin

5.hod

přesun <<

VCK

4.V

(23)

z 4.3. 6.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.S

skup 1: 1.- 5. hod Odborná praxe

2.V

3.hod

OSV

1

(15)

supluje

Žandová Jana

(Stn)

 

4.hod

OSV

1

(15)

supluje

Žandová Jana

(Stn)

 

6.hod

DEJ

 

(31)

přesun <<

Růžičková Hana

z 7.hod

 

7.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

8.hod

SOP

   

přesun >>

 

na 3.3. (Út) 3.hod

3.V

8.hod

PRČ

   

odpadá

 

(Jan)

4.S

5.hod

SZA

 

(29)

změna

Šafářová Martina

 
 

6.hod

TEV

 

(35)

přesun <<

Kolářová Helena

z 8.hod

 

7.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Jan)

 

8.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 6.hod

4.V

1.hod

TEV

 

(36)

přesun <<

Kolářová Helena

z 7.hod

 

1.hod

PRČ

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

5.hod

VCK

 

(23)

přesun <<

Žouželka Martin

z 4.3. (St) 6.hod

 

5.hod

PEČ

2

 

odpadá

 

(Stn)

 

6.hod

PRČ

 

(11)

přesun <<

Stehlíková Renata

z 1.hod

 

6.hod

PEČ

1

 

odpadá

 

(Jan)

 

7.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

 

Suplování:   Pátek 6.3.2020

Změny v rozvrzích učitelů:

Janků Markéta

4.hod

výměna <<

ZSV

4.V

(23)

z 3.3. 1.hod

Staňková Eva

4.hod

výměna >>

SOP

4.V

 

na 3.3. 1.hod

Šafářová Martina

3.hod

přesun >>

SZA

3.S

 

na 4.3. 5.hod

Šváchová Helena

3.hod

přesun <<

UCE

3.S

(24)

z 5.hod

 

5.hod

přesun <<

OPx

3.S

(23)

z 6.hod

 

5.hod

přesun >>

UCE

3.S

 

na 3.hod

 

6.hod

přesun >>

OPx

3.S

 

na 5.hod

Změny v rozvrzích tříd:

3.S

3.hod

UCE

 

(24)

přesun <<

Šváchová Helena

z 5.hod

 

3.hod

SZA

   

přesun >>

 

na 4.3. (St) 5.hod

 

5.hod

OPx

 

(23)

přesun <<

Šváchová Helena

z 6.hod

 

5.hod

UCE

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

6.hod

OPx

   

přesun >>

 

na 5.hod

4.V

4.hod

ZSV

 

(23)

výměna <<

Janků Markéta

z 3.3. (Út) 1.hod

 

4.hod

SOP

   

výměna >>

 

na 3.3. (Út) 1.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři