Suplování:   Pondělí 18.3.2019

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bahounková Simona

             

>>

         

Hellerová Lenka

-

Fil

-

Kap

Šve

..

Šve

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Růžičková Hana

7.hod

přesun <<

LDU

2.M

(31)

z 12.hod

 

12.hod

přesun >>

LDU

2.M

 

na 7.hod

Bahounková Simona

1.hod

výměna <<

PPS

2.V

(24)

z 19.3. 4.hod

 

12.hod

přesun <<

SPHV

2.M

(31)

z 7.hod

Stehlíková Renata

1.hod

změna

ČJK

1.V

(32)

 
 

2.hod

změna

ČJK

2.S

(29)

 
 

3.hod

změna

LDU

2.S

(13)

 

Suchomel Radek

1.hod

výměna >>

EKO

2.V

 

na 19.3. 4.hod

 

8.hod

změna

DEJ

2.M

(24)

 

Žandová Jana

6.hod

změna

ZRN

4.V

(28)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.V

1.hod

ČJK

 

(32)

změna

Stehlíková Renata

 

2.S

2.hod

ČJK

 

(29)

změna

Stehlíková Renata

 
 

3.hod

LDU

 

(13)

změna

Stehlíková Renata

 

2.V

1.hod

PPS

 

(24)

výměna <<

Bahounková Simona

z 19.3. (Út) 4.hod

 

1.hod

EKO

   

výměna >>

 

na 19.3. (Út) 4.hod

4.V

6.hod

ZRN

 

(28)

změna

Žandová Jana

 

2.M

7.hod

LDU

 

(31)

přesun <<

Růžičková Hana

z 12.hod

 

7.hod

SPHV

   

přesun >>

 

na 12.hod

 

8.hod

DEJ

 

(24)

změna

Suchomel Radek

 
 

12.hod

SPHV

 

(31)

přesun <<

Bahounková Simona

z 7.hod

 

12.hod

LDU

   

přesun >>

 

na 7.hod

 

 

Suplování:   Úterý 19.3.2019

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

4.S

   

KvS

KvS

                 

4.V

   

KvS

KvS

                 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bahounková Simona

       

<>

<>

-

>>

..

       

Compelová Kurtová Janka

         

<>

-

<>

         

Maixnerová Lucie

         

<>

             

Hellerová Lenka

-

Dzu

Kap

Dzu

-

Tab

..

           

Kolářová Helena

 

-

-

-

-

-

-

..

..

..

     

Smékalová Jitka

           

-

-

         

Trunečková Jana

       

<>

-

-

Stn

>>

       

Žandová Jana

   

..

-

                 

Změny v rozvrzích učitelů:

Růžičková Hana

6.hod

přesun <<

DEJ

2.V

(31)

z 21.3. 5.hod

 

8.hod

přesun <<

DEJ

1.V

(31)

z 21.3. 2.hod

Compelová Kurtová Janka

4.hod

výměna <<

MAT

1.V

(21)

z 5.hod

Staňková Eva

3.hod

odpadá

PPS

4.V

 

kult. nebo sport. akce

 

5.hod

výměna <<

PRČ

1.S

(21)

z 20.3. 4.hod

 

7.hod

spojeno (Tru)

OSV

1.V (2)

(15)

 

Suchomel Radek

4.hod

výměna <<

EKO

2.V

(24)

z 18.3. 1.hod

Šafářová Martina

4.hod

výměna >>

SOP

1.V

 

na 5.hod

 

5.hod

výměna <<

SOP

1.V

(22)

z 4.hod

 

7.hod

výměna <<

PRA

3.S

(29)

z 20.3. 3.hod

Štolc Zdeněk

2.hod

odpadá

MAT

4.S

 

kult. nebo sport. akce

Šváchová Helena

3.hod

odpadá

OPx

4.S

 

kult. nebo sport. akce

Žouželka Martin

4.hod

výměna <<

VCK

3.S

(25)

z 21.3. 8.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.S

5.hod

PRČ

 

(21)

výměna <<

Staňková Eva

z 20.3. (St) 4.hod

 

5.hod

SOP

   

výměna >>

 

na 20.3. (St) 4.hod

1.V

4.hod

MAT

 

(21)

výměna <<

Compelová Kurtová Janka

z 5.hod

 

4.hod

SOP

   

výměna >>

 

na 5.hod

 

5.hod

SOP

 

(22)

výměna <<

Šafářová Martina

z 4.hod

 

5.hod

MAT

   

výměna >>

 

na 4.hod

 

7.hod

OSV

2

(15)

spojí

Staňková Eva

(Tru)

 

8.hod

DEJ

 

(31)

přesun <<

Růžičková Hana

z 21.3. (Čt) 2.hod

 

8.hod

HCM

   

přesun >>

 

na 20.3. (St) 4.hod

2.V

4.hod

EKO

 

(24)

výměna <<

Suchomel Radek

z 18.3. (Po) 1.hod

 

4.hod

PPS

   

výměna >>

 

na 18.3. (Po) 1.hod

 

6.hod

DEJ

 

(31)

přesun <<

Růžičková Hana

z 21.3. (Čt) 5.hod

 

7.hod

VCM

   

přesun >>

 

na 21.3. (Čt) 5.hod

 

8.hod

VCM

   

odpadá

 

(Bah)

3.S

4.hod

VCK

 

(25)

výměna <<

Žouželka Martin

z 21.3. (Čt) 8.hod

 

4.hod

LDU

   

výměna >>

 

na 21.3. (Čt) 8.hod

 

7.hod

PRA

 

(29)

výměna <<

Šafářová Martina

z 20.3. (St) 3.hod

 

7.hod

ICT

   

výměna >>

 

na 20.3. (St) 3.hod

 

9.hod

TEV

   

odpadá

 

(Kol)

3.V

7.hod

TEV

   

odpadá

 

(Kol)

 

8.hod

TEV

   

odpadá

 

(Kol)

4.S

2., 3. hod kult. nebo sport. akce

4.V

2., 3. hod kult. nebo sport. akce

 

 

Suplování:   Středa 20.3.2019

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Hellerová Lenka

-

-

Pum

Dzu

Dzu

Dzu

..

           

Šváchová Helena

     

-

                 

Změny v rozvrzích učitelů:

Bahounková Simona

4.hod

výměna <<

SOP

1.S

(21)

z 19.3. 5.hod

 

6.hod

výměna <<

SOP

1.S

(21)

z 22.3. 6.hod

Compelová Kurtová Janka

3.hod

výměna <<

ICT

3.S

(25)

z 19.3. 7.hod

Janků Marketa

6.hod

výměna >>

SPG

1.S

 

na 22.3. 6.hod

Kolářová Helena

4.hod

přesun >>

ZRN

1.V

 

na 21.3. 2.hod

Staňková Eva

4.hod

výměna >>

PRČ

1.S

 

na 19.3. 5.hod

Šafářová Martina

3.hod

výměna >>

PRA

3.S

 

na 19.3. 7.hod

Trunečková Jana

4.hod

přesun <<

HCM

1.V

(12)

z 19.3. 8.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.S

4.hod

SOP

 

(21)

výměna <<

Bahounková Simona

z 19.3. (Út) 5.hod

 

4.hod

PRČ

   

výměna >>

 

na 19.3. (Út) 5.hod

 

6.hod

SOP

 

(21)

výměna <<

Bahounková Simona

z 22.3. (Pá) 6.hod

 

6.hod

SPG

   

výměna >>

 

na 22.3. (Pá) 6.hod

1.V

4.hod

HCM

 

(12)

přesun <<

Trunečková Jana

z 19.3. (Út) 8.hod

 

4.hod

ZRN

   

přesun >>

 

na 21.3. (Čt) 2.hod

3.S

3.hod

ICT

 

(25)

výměna <<

Compelová Kurtová Janka

z 19.3. (Út) 7.hod

 

3.hod

PRA

   

výměna >>

 

na 19.3. (Út) 7.hod

 

 

Suplování:   Čtvrtek 21.3.2019

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Hellerová Lenka

..

Dzu

Dzu

Dzu

Dzu

..

-

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Růžičková Hana

2.hod

přesun >>

DEJ

1.V

 

na 19.3. 8.hod

 

5.hod

přesun >>

DEJ

2.V

 

na 19.3. 6.hod

Bahounková Simona

2.hod

výměna <<

SOP

4.S

(29)

z 22.3. 3.hod

 

5.hod

přesun <<

VCM

2.V

(11)

z 19.3. 7.hod

Kolářová Helena

2.hod

přesun <<

ZRN

1.V

(32)

z 20.3. 4.hod

Stehlíková Renata

2.hod

změna

LDU

2.S

(31)

 

Šváchová Helena

2.hod

výměna >>

UCE

4.S

 

na 22.3. 3.hod

Trunečková Jana

8.hod

výměna <<

LDU

3.S

(31)

z 19.3. 4.hod

Žouželka Martin

8.hod

výměna >>

VCK

3.S

 

na 19.3. 4.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.V

2.hod

ZRN

 

(32)

přesun <<

Kolářová Helena

z 20.3. (St) 4.hod

 

2.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 19.3. (Út) 8.hod

2.S

2.hod

LDU

 

(31)

změna

Stehlíková Renata

 

2.V

5.hod

VCM

 

(11)

přesun <<

Bahounková Simona

z 19.3. (Út) 7.hod

 

5.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 19.3. (Út) 6.hod

3.S

8.hod

LDU

 

(31)

výměna <<

Trunečková Jana

z 19.3. (Út) 4.hod

 

8.hod

VCK

   

výměna >>

 

na 19.3. (Út) 4.hod

4.S

2.hod

SOP

 

(29)

výměna <<

Bahounková Simona

z 22.3. (Pá) 3.hod

 

2.hod

UCE

   

výměna >>

 

na 22.3. (Pá) 3.hod

 

 

Suplování:   Pátek 22.3.2019

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bahounková Simona

       

-

..

<>

           

Hellerová Lenka

..

Dzu

PoV

Kap

Tab

..

-

           

Švédová Zuzana

-

-

-

-

-

-

>>

           

Tomášek Zdenek

-

-

-

-

-

>>

-

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Bahounková Simona

3.hod

výměna >>

SOP

4.S

 

na 21.3. 2.hod

Janků Marketa

5.hod

přesun <<

ZSV

3.S

(22)

z 6.hod

 

6.hod

výměna <<

SPG

1.S

(21)

z 20.3. 6.hod

 

6.hod

přesun >>

ZSV

3.S

 

na 5.hod

Šváchová Helena

3.hod

výměna <<

UCE

4.S

(29)

z 21.3. 2.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.S

6.hod

SPG

 

(21)

výměna <<

Janků Marketa

z 20.3. (St) 6.hod

 

6.hod

SOP

   

výměna >>

 

na 20.3. (St) 6.hod

3.S

5.hod

ZSV

 

(22)

přesun <<

Janků Marketa

z 6.hod

 

5.hod

SOP

   

odpadá

 

(Bah)

 

6.hod

ZSV

   

přesun >>

 

na 5.hod

4.S

3.hod

UCE

 

(29)

výměna <<

Šváchová Helena

z 21.3. (Čt) 2.hod

 

3.hod

SOP

   

výměna >>

 

na 21.3. (Čt) 2.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři