Zpět na úvod Pro uchazeče Sociálně výchovná činnost

75-41-M/01 Sociálně výchovná činnost

Základní informace

Délka vzdělávání: čtyřleté
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky pro přijetí: Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce. Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné ukončení základního vzdělávání.

Střední odborné vzdělání, které připravuje absolventy pro výkon profese pracovník v sociálních službách. Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

 

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou připraveni adekvátně a citlivě pracovat s dětmi, sociálně, zdravotně či mentálně handicapovanými lidmi, se seniory v sociálních zařízeních, v humanitárních, charitativních a neziskových organizacích.

Absolventi získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle zákona o živnostenském podnikání.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru se mohou uplatnit především jako pracovníci:

  • v přímé obslužné péči, při podpoře soběstačnosti osob, při posilování životní aktivizace a vytváření základních sociálních a společenských kontaktů osob
  • v provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, v zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, v provádění asistenční služby a v osobní asistenci;
  • v pečovatelské činnosti spočívající v komplexní péči o domácnost klientů, v poskytování pomoci při vytváření sociálních kontaktů a v jejich psychické aktivizaci.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách, zejména sociálního a pedagogického zaměření.

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník​

4. ročník

Český jazyk a komunikace

2

2

2

2

Cizí jazyk I. (ANJ)

3

3

2

2

Cizí jazyk II. (NEJ/RUJ)

2

2

2

1

jepis

2

2

-

-

Základy společenských věd

-

-

1

2

Základy přírodních věd

2

-

-

-

Biologie a ekologie

2

-

-

-

Matematika

2

2

2

2

Literatura a dějiny umění

2

2

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelná matematika /

     

 

Volitelný cizí jazyk

-

-

2

2

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

Písemná a elektronická komunikace

2

-

-

-

Ekonomika

-

2

2

-

Sociální péče

2

3

2

3

Pečovatelství

-

-

3

3

Zdravotní nauky

2

1

1

3

Pedagogika a psychologie

1

2

3

2

Speciální pedagogika a humanitární výchova

1

2

1

2

Volný čas klienta

-

1

2

3

Výtvarné činnosti s metodikou

1

2

-

-

Hudební činnosti s metodikou

1

-

2

-

Praktické činnosti

-

-

1

2

Osobnostní výchova

1

2

1

-

 

Součástí studia je třítýdenní souvislá praxe, kterou konají studenti 1. až 3. ročníku u sociálních partnerů školy. 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive