Zpět na úvod Žáci oboru Kuchařské práce čtou a „pečou“ knihu Světoví Češi

Žáci oboru Kuchařské práce čtou a „pečou“ knihu Světoví Češi

27. 2. 2019

Žáci oboru Kuchařské práce se rozhodli zapojit do soutěže Zlaté dítě a spojit čtenářství se svou odbornou praxí, s tím, co umí nejlépe.

Soutěž Zlaté dítě je zaměřena na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Skupiny či jednotlivci si vyberou jeden titul ze seznamu knih, které v minulých letech vyhrály soutěž Zlatá stuha, a kreativním způsobem jej zpracují.

Při čtení a rozboru knihy Světoví Češi žáci zjistili, že každý člověk má nějaké místo, které se k němu váže. Město, kde se narodil, kam se rád vrací, nebo kde zažil podstatnou část svého života. Zaměřili se tedy na tuto skutečnost a vypracovali podrobný seznam osobností a jejich oblíbených měst. Při přípravě na hlavní část úkolu si do papírové mapy zaznačili polohu těchto měst. Dále si vyhledali a zpracovali fotografie všech osobností a vyrobili z nich „vlaječky“.

V odborném výcviku upekli dva perníky. První ozdobili fondánem do podoby národní vlajky. Na druhý perník vytvořili, také z fondánu, kopii mapy ČR, zakreslili do ní kraje a velká města. Nakonec do této „slepé mapy“ zapíchali vlajky osobností podle příslušných měst.

„Kniha Světoví Češi nám přinesla mnoho nových zajímavých informací. Některé lidi jsem znala, ale některé ne. A perníky se nám povedly, i když to vyhledávání měst bylo trochu těžké,“ shrnula celý projekt žákyně 1.D. 

 

Soutěž Zlaté dítě je úzce spojena s výroční cenou Zlatá stuha. Tato soutěž je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek, který také podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví.

(další informace na adrese www.zlatastuha.cz)

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive