Zpět na úvod Projev ředitelky školy na zahájení školního roku

Projev ředitelky školy na zahájení školního roku

02. 9. 2019

Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci.

Dnešním dnem zahajujeme nový školní rok a já vás jménem zaměstnanců školy všechny srdečně vítám v prostorách auly při tomto slavnostním okamžiku.

Věřím, že jste letos všichni prožili krásně prosluněné a vydařené prázdniny a  načerpali síly k novému vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

Především mezi námi vítám žáky nastupujících prvních ročníků, kteří byli ještě před několika málo měsíci žáky základních škol. Na každém konci je hezké, že začíná něco nového. Příchodem na střední školu se pro vás otevírá nová, mnohem zodpovědnější,  etapa vašeho života. Poznáte nové kamarády, navážete  nová přátelství, která mnohdy přetrvávají po celý život, ale především se budete připravovat na svůj profesní život.

Výsledkem vzdělávání na odborné škole je člověk vybavený dostatečnými znalostmi, dovednostmi a rozvinutými schopnostmi, které mu umožní uplatnit se ve zvolené profesi. Abychom dosáhli tohoto společného cíle, je zapotřebí vaší píle a touze po vzdělání, abyste v budoucnu obstáli v náročné konkurenci při hledání zaměstnání a zajistili si tak  pro budoucí  život dobré vstupní podmínky. 

Za velmi důležitou považuji podporu ze strany rodiny, proto rodiče prosím, aby napomáhali nám pedagogům svojí rodičovskou autoritou ve vzdělávání  a také o maximální spolupráci při výchově. Je potřeba si  uvědomit, že základ výchovy je v rodině a škola ji nemůže nahradit. Věřím, že jste pro své dítě vybrali školu zodpovědně s cílem poskytnout mu pevné základy jeho budoucího životního úspěchu. A úspěch nepřichází sám od sebe, my dospělí víme, kolik úsilí je pro jeho dosažení zapotřebí. Pomozte tedy svým dětem svojí zkušeností překonávat slabé chvíle, na které mají ve svém věku nárok.

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové, velmi si přeji, aby na naší střední škole vládla přátelská atmosféra, vzájemný respekt, úcta jeden k druhému, ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat. A k tomu může přispět svým dílem každý z nás.

Milí žáci, přeji vám,  abyste se mezi námi cítili dobře, abyste do školy chodili s radostí, touhou poznávat,  učit se a objevovat svět kolem sebe a abyste ve škole zažívali úspěch, radost z učení a poznávání.

Úspěšný a pohodový školní rok samozřejmě přeji také učitelům a dalším pracovníkům naší školy.

 

Mgr. Stanislava Kubíčková

ředitelka školy

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive