Zpět na úvod INFORMACE K OBNOVENÍ VÝUKY OD 24. KVĚTNA 2021

INFORMACE K OBNOVENÍ VÝUKY OD 24. KVĚTNA 2021

20. 5. 2021

INFORMACE K OBNOVENÍ VÝUKY OD 24. KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, milí žáci,  

s účinností od 24. 5. se  obnovuje výuka pro všechny třídy, obory a formy vzdělávání bez omezení podle platného rozvrhu v systému Bakaláři.

-          přítomnost na výuce  bude podmíněna účastí na testování. (Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění Covid izolaci a neuplynulo více než 90 dnů, nebo mají vystavený certifikát MZČR o očkování.) Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek nebo se testování nezúčastní, je zakázána přítomnost ve výuce.

-          žáci povinně nosí respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole

_______________________________________________________________________________

DOMOV MLÁDEŽE – ubytování je umožněno.   

_______________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ JÍDELNA – zůstává v provozu, všichni zaměstnanci a žáci se mohou stravovat v době                       

od 11.45 – 14.00.

CIZÍ STRÁVNÍCI – je zakázáno stravování v jídelně, odběr obědů do jídlonosičů je umožněn v době               

od 11.45 – 12.30.

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive